Ο ισχυρός άνθρωπος κατά το Ισλάμ

Ο Αμπού-Χουρέϊρα είπε πως ο Προφήτης του Αλλάχ (είθε ειρήνη να είναι μαζί του) είπε: "Ο ισχυρός άνθρωπος δεν είναι αυτός που μαλώνει με άλλους, αλλά ο ισχυρός άνθρωπος είναι αυτός που συγκρατεί τον εαυτό του σε στιγμές θυμού"
[Στο βιβλίο του Αλ-Μπίρρ: Σαχίχ Μούσλιμ]

Επίσης, ο Χαζράτ Άλι (εξάδελφος του Προφήτη, να έχει την ευχή του Αλλάχ) είπε: "Μια στιγμή ψυχραιμίας σε μία στιγμή θυμού αποτρέπει χίλιες στιγμές μετάνοιας"

Δεν υπάρχουν σχόλια: