Ο τελειότερος πιστός κατά το Ισλάμ και η σημασία του γάμου στο Ισλάμ

Μια από τις ομορφίες του Ισλάμ είναι η τόσο μεγάλη γνώση για τις πράξεις και τα λόγια του προφήτη (είθε ειρήνη να είναι μαζί του). Αυτό είναι εφικτό μέσω της λεπτομερείς καταγραφής των πράξεων και λόγων που είναι γνωστό ως 'χαντίθ΄.

Ένα από αυτά τα χαντίθ αναφέρει:
Ο προφήτης (είθε ειρήνη να είναι μαζί του) είπε (ερμηνεία): 'Ο τελειότερος στην πίστη, από τους πιστούς, είναι εκείνος ο οποίος είναι ο καλύτερος μεταξύ τους στην συμπεριφορά του, και οι καλύτεροι στην συμπεριφορά είναι αυτοί οι οποίοι είναι καλύτεροι στις γυναίκες τους.' [Τίρμιδι]

Ο γάμος είναι μία σημαντική πτυχή της παράδοσης (σούννα) του προφήτη (είθε ειρήνη να είναι μαζί του). Εάν και δεν είναι υποχρεωτικό στο Ισλάμ να παντρευτεί κάποιος είναι ιδιαίτερα προτεινόμενο. Από το προαναφερόμενο χαντίθ είναι ξεκάθαρο το πόσο σημαντική είναι η συμπεριφορά του άνδρα προς τη γυναίκα. Στο Ισλάμ ο άνδρας είναι υποχρεωμένος να συντηρεί την οικογένεια του και να ξοδεύει για τις αναγκες αυτής. Ο γάμος έχει ιδιάιτερη ανταμοιβή το οποίο αποδεικνύεται από άλλα χαντίθ:
Στο πρώτο ο προφήτης (είθε ειρήνη να είναι μαζί του) χαρακτήρισε τον γάμο ως: 'τον δικό του δρόμο' καθώς και ως ΄το ήμισο της θρησκείας'. Επίσης είπε πως (ερμηνεία): 'Δύο ρακάατ (πτυχή της προσευχής) του παντρεμένου άνθρωπου είναι καλύτερα από εβδομήντα ρακάατ από του ανύπαντρου'.

Σχετικά με το πιο είναι το καλύτερο κριτήριο για να διαλέξει κάποιος σύντροφο ο προφήτης (είθε ειρήνη να είναι μαζί του) είπε (ερμηνεία):
Ένας άνδρας παντρεύεται μια γυναίκα για τέσσερις λόγους: για την περιουσία της, για την τάξη της, για την ομορφία της και για την πίστη της. Το καλύτερο κριτήριο είναι αυτό της πίστης (έχει και την έννοια του χαρακτήρα). [Μπουχάρι και Μούσλιμ]

Δεν υπάρχουν σχόλια: