Ξέρεις ότι...

  • Ο Ιησούς όπως και ο Ιωάννης ο βαπτηστής, ο Μωησής και ο Αβραάμ (ειρήνη σε αυτούς) είναι όλοι προφήτες στο Ισλάμ και αναφέρονται στο Κοράνι. Ένας άνθρωπός δεν είναι δυνατόν να ονομάζεται μουσουλμάνος εάν δεν πιστεύει και αγαπάει όλους αυτούς τους προφήτες του Θεού
  • Η Ισλαμική μαντήλα, ρούχο με το οποίο καλύπτονται οι μουσουλμάνες είναι απευθείας εμπνευσμένο από την Παρθένο Μαρία (ειρήνη σε αυτήν)
  • Ισλάμ σημαίνει υποταγή στη θέληση του ενός και μοναδικού Θεού και μουσουλμάνος σημαίνει ο άνθρωπος ο οποίος υποτάσσεται στη θέληση του Αλλάχ. Ετυμολογικά, η σελήνη, ο ήλιος, η γη είναι "μουσουλμάνοι" καθώς υποτάσσονται στους νόμους της φύσης, δημιουργία του Αλλάχ
  • Αλλάχ είναι το όνομα του ενός και μοναδικού Θεού
  • Το 19ο κεφάλαιο του Κορανίου ονομάζεται "Μύριαμ" αναφερόμενο στην Παρθένο Μαρία (ειρήνη σε αυτήν), μητέρα του Ιησού (ειρήνη σε αυτόν)
  • Η μόνη γυναίκα που αναφέρεται εξ'ονόματος στο Κοράνι είναι η Παρθένος Μαρία
  • Το 3ο κεφάλαιο του Κορανίου ονομάζεται "Αλ-Ιμράν" αναφερόμενο στην οικογένεια της Παρθένου Μαρίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: