Η προσευχή του προφήτη Ιησού ήταν όπως και του προφήτη Μουχάμμαντ

Πολλοί θα μείνουν έκπληκτοί από το γεγονός πως ο προφήτης Ιησούς προσευχόταν όπως και ο προφήτης Μουχάμμαντ (Μωάμεθ), είθε ειρήνη να είναι μαζί του. Αυτό ακριβώς μας ενημερώνει το ίδιο το ευαγγέλιο: "...  έπεσεν (ο Ιησούς) επί πρόσωπον αυτού, προσευχόμενος ..." (Ματθαίος 26:39).

Παρόλαυτά, αυτό το γεγονός δεν αποτελεί έκπληξη για ένα μουσουλμάνο. Το Κοράνι μας ζητά, πιο συγκεκριμένα είναι εντολή, να πιστεύουμε σε όλους τους προφήτες που κατά καιρούς εστάλθησαν από τον ένα και μοναδικό Θεό, του οποίου το όνομα είναι Αλλάχ. Όλοι οι προφήτες είχαν ως κύριο μήνυμα το κεντρικό μήνυμα του Ισλάμ: "Λα-ιλάχα ίλα Αλλάχ" ("Δεν υπάρχει καμία θεότητα εκτός του Αλλάχ"). 

Στην περίοδο κάθε προφήτη αυτό το μήνυμα συμπληρώνοταν με τον εκάστοτε προφήτη. Δηλαδή: "Δεν υπάρχει καμία θεότητα εκτός του Αλλάχ και ο Ιησούς είναι ο σκλάβος και προφήτης του Αλλάχ". Στην περίοδο του Αβραάμ (είθε ειρήνη μαζί του) το μήνυμα ήταν: "Δεν υπάρχει καμία θεότητα εκτός του Αλλάχ και ο Αβραάμ είναι ο σκλάβος και προφήτης του Αλλάχ". 

Εφόσον ο Μουχάμμαντ είναι ο τελευταίος το μήνυμα ολοκληρώθηκε ως: "Δεν υπάρχει καμία θεότητα εκτός του Αλλάχ και ο Μουχάμμαντ είναι ο σκλάβος και προφήτης του Αλλάχ". 

Σας ζητώ να σκεφτήτε ποιος μπορεί να είναι ο ιδανικότερος τρόπος να δείξει κάποιος την πλήρη υποταγή του στον ένα και μοναδικό Δημιουργό του; Δεν είναι με το να προσκυνήσει; Και ποιο προσκύνημα θα μπορούσε να είναι το ιδανικότερο για να υποδείξει την πλήρη υποταγή στον Δημιουργό μας; Θεωρώ πως κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το να βάλει κάποιος το πρόσωπό του στην γη, είναι ο ιδανικότερος τρόπος. Αυτός ήταν ο τρόπος του Ιησού και αυτόν ακριβώς τον τρόπο μας δίδαξε και ο προφήτης Μουχάμμαντ.

Είναι βασική πίστη στο Ισλάμ ότι το Ισλάμ δεν πρόκειται για μια νέα θρησκεία. Ο προφήτης Μουχάμμαντ ποτέ δεν ισχυρίστηκε πως διδάσκει μια νέα θρησκεία. Το Ισλάμ είναι η μία και αληθινή θρησκεία την οποία δίδαξαν όλοι οι προφήτες του Αλλάχ μεταξύ των οποίων: ο Αδάμ, ο Νώα, ο Αβραάμ, ο Ισμαήλ και Ισαάκ, ο Ιωσήφ, ο Μωησής, ο Ιησούς και ο τελευταίος προφήτης, ο προφήτης Μουχάμμαντ (Μωάμεθ), είθε ειρήνη να είναι με όλους.

Ένας χριστιανός δεν μπορεί να αποκαλείται πραγματικά πιστός εάν και εφόσον δεν ακολουθεί τον τρόπο ζωής του Ιησού και πιο συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο και έκανε προσευχή. Ένας χριστιανός, κατά την ταπεινή μου άποψη, μπορεί να γίνει ο καλύτερος χριστιανός με το να ακολουθήσει τον τρόπο ζωής ενός μουσουλμάνου.


Δεν υπάρχουν σχόλια: