Μετάφραση του ονόματος του Προφήτη (ειρήνη να είναι μαζί του)

Η μετάφραση θα ήταν "δεδοξασμένος".

Η μεταγραφή τώρα είναι περίπλοκη υπόθεση αλλά η κατάσταση έχει ως εξής:
Η Wikipedia, και σωστά, κάνει τη μεταγραφή από τα Αραβικά στα Αγγλικά ως Muhammad αλλά λέει ότι προφέρεται και ως Mohammed ή Muhammed. Το ζήτημα είναι ότι:
1) Στα Αραβικά δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ u και o. Και για τα δύο χρησιμοποιούν το ίδιο γράμμα.
2) Το u στη λέξη Muhammad, στα Αραβικά είναι μακρύ, δηλ. προφέρεται uu ή οο. Στα Ελληνικά δεν υπάρχει μακρύ ου αλλά υπάρχει μακρύ ο, το ωμέγα. Δηλ.
στα Αρχαία όταν γράφαν 'ω' πρόφεραν 'οο'. Βέβαια η προφορά αυτή από το 2ο αι. π.Χ. έχει εκλείψει αλλά μια κάποια διαφορά διατηρούταν ακόμα με το πολυτονικό σύστημα (στο 'ο' έβαζαν τελεία, ενώ στο 'ω' περισπωμένη).
3) Τα Αραβικά έχουν τρία διαφορετικά h. Το h που χρησιμοποιείται στη λέξη Muhammad, όταν απαντάται σε άλλες Αραβικές λέξεις, συνήθως δεν μεταφέρεται στα Ελληνικά ιδίως αν έχει μετά από αυτό φωνήεν. Βλ. την πόλη Halab της Συρίας που στα Ελληνικά τη λέμε Αλέππο.
4) Τα δύο μμ είχαν νόημα στα Αρχαία Ελληνικά και ξεχώριζαν από το ένα μ, αλλά από το 2ο αι. π.Χ. όλα τα διπλά σύμφωνα προφέρονται ως μονά.
Εντούτοις, όπου η ορθογραφία το επιβάλλει, διατηρούνται.
5) Το τελικό a οι ίδιοι οι Άραβες το προφέρουν πολύ συχνά ως e.
6) Το τελικό d επειδή είναι στο τέλος της λέξης απαλύνεται κάπως η προφορά του. Εντούτοις αντίστοιχες λέξεις όπως Mehmet γράφονται με τ, Μεχμέτ, και όχι με θ.

Από την άποψη επομένως της ιστορικής ορθογραφίας, μία μεταγραφή θα ήταν:
'Μωάμμετ', ίσως όμως ηχεί καλύτερα 'Μωάμμεθ'. Και στην καθαρεύουσα όμως τα δύο μ είχαν χάσει τη σημασία τους, το ω όμως εξακολουθούσε να θεωρείται ως μακρό φωνήεν. Επομένως, καταλήγουμε στο 'Μωάμεθ'.
Αν ξεχάσουμε τώρα την ιστορική ορθογραφία και πάροθμε την νέα Ελληνική μόνο ως πρότυπο μεταγραφής, τότε η σωστότερη (και πιο εύηχη) απόδοση θα ήταν:
Μοχάμετ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: