Ανακάλυψε το Ισλάμ: Τί είναι το Ισλάμ;

Το Ισλάμ δεν είναι μία νέα θρησκεία, αλλά η κορύφωση και η ολοκλήρωση των ίδιων βασικών, θεμελιωδών αρχών του Θεού οι οποίες έγιναν γνωστές στον άνθρωπο μέσω όλων των προφητών Του. Το Ισλάμ είναι ένας τρόπος ζωής ο οποίος χαρακτηρίζεται από ειρήνη – ειρήνη με τον Θεό, ειρήνη με τον εαυτό μας και ειρήνη με την δημιουργία του Θεού. Αυτός ο τρόπος ζωής επιτυγχάνεται με την υποταγή στο Θεό και με την αποδοχή της δικιάς Του καθοδήγησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: