Οι 5 πτυχές της λατρείας στο Ισλάμ

Η λατρεία (ιμπάντα) στο Ισλάμ είναι μία πολύ ευρύτερη έννοια από μοναχά την προσευχή. Η λατρεία είναι μια πράξη. Κάποιος ενδέχεται κάποια στιγμή να λατρεύει τον Αλλάχ και κάποια άλλη να κάνει κάτι άλλο. Η έννοια της λατρείας στο Ισλάμ κυρίως εμπεριέχει την έννοια της υποδούλωσης.

Άρα: ιμπάντα = λατρεία + υποδούλωση στον Αλλάχ.

Η μεγάλη διαφορά μεταξύ λατρείας και υποδούλωσης είναι ότι η υποδούλωση είναι μια κατάσταση και όχι απλώς μία πράξη. Ένας δούλος του Αλλάχ είναι υπόδουλός του κάθε στιγμή της ζωής: όταν προσεύχεται, όταν εργάζεται, όταν λυπάται, όταν χαίρεται. Εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε πως η λέξη υποδούλωση στα ελληνικά έχει αρνητική χροία. Παρόλαυτά, η υποδούλωση στον Αλλάχ έχει εντελώς διαφορετική έννοια από αυτή που χρησιμοποιείται. Ο Αλλάχ δεν είναι ένας οποιοσδήποτε κύριος. Είναι Ο πιο Φιλεύσπλαχνός, Ο πιο Ελλεήμον (αρ-ραχμάν, αρ-ραχίμ). Δεν μπορεί να συγκριθεί με ότιδήποτε άλλο από την δυμιουργία του. Επιπλεόν, αυτή η μορφή "υποδούλωσης" είναι εθελούσια. Ένας πιστός μουσουλμάνος δέχεται εξολοκλήρου εθελούσια την κυριαρχία του Αλλάχ (ίακανά αμπουντου, σόυρα Φάτεχα-1). Άρα κατά αυτόν τον τρόπο η "υποδούλωση" στον Αλλάχ είναι, όσο και να ακούγεται οξύμορο, μορφή πραγματικής ελευθερίας.

Τώρα που αναλύσαμε της δύο βασικές έννοιες της λατρείας μπορούμε να χρησιμοποίσουμε την λέξη αυτή καθαυτή, όταν φυσικά θα εννούμε και τις δύο έννοιες.

Η έννοια λοιπόν της λατρείας του Αλλάχ στο Ισλάμ έχει πέντε πτυχές: αγάπη, υποταγή, ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη (ταβάκουλ) και οι συνθήκες της υποδούλωσης.

Η αγάπη είναι κυρίαρχη προς τον Κύριο μας.

Υποταγή είναι απαραίτητη συνθήκη για την εθελούσια "υποδούλωση".

Ειλικρίνεια είναι αναγκαία για την εθελούσια πτυχή της λατρείας.

Εμπιστοσύνη είναι εξαιρετικά σημαντική και σημαίναι την αποδοχή πως η αιτία όλων των πραγμάτων έρχεται από τον Αλλάχ. Αυτό σημαίνει πως ένας πραγματικός πιστός ούτε στεναχωρίεται για την απώλεια κάποιου πράγματος ή αγαθού αλλά και ούτε ενθουσιάζεται με την απόκτηση κάποιου πράγματος ή αγαθού. Ο Αλλάχ γνωρίζει καλύτερα το τί είναι καλό  και κακό για εμάς. Κάτι το οποίο νομίζουμε πως είναι βλαβερό και ανεπιθύμητο αποδεικνύεται με την πάροδο του χρόνου να είναι χρήσιμο και επιθυμητό. Γι' αυτό τον λόγο η εμπιστοσύνη (ταβάκουλ) είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό ενός πιστού και δη της λατρείας στο Ισλάμ.

Οι συνθήκες της υποδούλωσης υπαγορεύονται από τον Κύριο. Το επακόλουθο αυτής της συνθήκης είναι πως ένας δούλος δεν μπορεί να υπαγορεύει τις δικές του επιθυμίες όσων αφορά την σχέση μεταξύ δούλου και Κυρίου. Στην πραγματικότητα οι συνθήκες της σχέσης έχουν ήδη υπαγορευτεί στο Κοράνι και το χαντίθ.

Σε αύτο το άρθρο εξετάσαμε τις πτυχές της λατρείας στο Ισλάμ. Πρώτα ξεκαθαρίσαμε τις δύο έννοιες που έχει η αραβική λέξη ιμπάντα (λατρεία) και στη συνέχεια παρουσιάσαμε τις πέντε πτυχές της λατρείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: